Lỗi định mệnh?

Sau khi chia sẻ đoạn trích sau từ cuốn Tản mạn về Hạnh phúc, tôi nhận được phản hồi: Lỗi định mệnh thì sao anh?

Thực ra, chỉ có lỗi thôi, không cần thêm chữ định mệnh vô. Khó chống đỡ lắm.

Rút cuộc thì ai cũng sẽ mong muốn mọi việc tốt đẹp hơn.

Lỗi thì thường nói đến việc đã xảy ra, đã là việc xong rồi của quá khứ. Có thể là định mệnh hay không thì cũng chỉ cần đơn giản là việc đã xảy ra rồi.

Việc cần làm là hỏi xem có những lựa chọn nào kế tiếp cho bản thân và mọi người. Thực tế là có nhiều lựa chọn. Nhưng không phải khi nào ta cũng thấy.

Nên cần tĩnh tâm, giữ tâm bình an là như vậy. Để thấy, để chọn lựa tốt nhất cho những bước kế tiếp mà không phải dứt khoát thuận theo số đông. Để không mang thêm “định mệnh” khác nữa.

Định mệnh trong quá khứ thì cứ coi là định mệnh là không thay đổi được. Định mệnh của hiện tại và tương lai thì bản thân phải có trách nhiệm lựa chọn, quyết định sáng suốt hơn cho bản thân mình. Hãy nắm lấy định mệnh này. Và chẳng nên đổ lỗi cho định mệnh quá khứ em à. #beHATT!

Leave a Reply