Bình yên

Khi đã đủ bình yên rồi thì điều gì cũng trở nên bình yên, trở nên lung linh, cho dù chỉ là một cây ớt lá quăn queo…

Leave a Reply