Điều kiện cần để hành thiền chánh niệm?

Thật vui khi nhận được tin nhắn từ một chị tôi chưa biết như bên dưới vào ngày hôm qua. Cám ơn Việt Hùng nhiều! Những bài VH dịch và đọc rất hay! Mấy ngày nay nghe sách nói mà VH dịch và đọc, tôi thấy hay và dễ hiểu! Nhưng để mà hành thiền … Continue reading Điều kiện cần để hành thiền chánh niệm?

Bài pháp: Những nguyên lý để sống hạnh phúc

Được giảng bởi: Thiền sư Sayadaw U JotikaDịch Việt: Việt Hùng Lời người dịch: Bài pháp này được giảng vào ngày 25/06/2004 bởi thiền sư Sayadaw U Jotika. Trước đây, tôi đã nhận được bản dịch của dịch giả Nguyên Bình và tôi đã dành thời gian thu âm bản dịch đó. Nó có tựa … Continue reading Bài pháp: Những nguyên lý để sống hạnh phúc

Dhamma Talk: How to live one’s life by Yuttadhammo Bhikkhu

This is another dhamma talk from Yuttadhammo Bhikkhu that I would suggest anyone who are seriously pursuing happiness should refer to. Especially, if you're Buddhist, this short talk addressing the question of 'how to live one's life?' would give you a great view on the map to get there. I'd like to express my deep … Continue reading Dhamma Talk: How to live one’s life by Yuttadhammo Bhikkhu

Dhamma Talk: Satipatthana in Daily Life by Yuttadhammo Bhikkhu

Once researching on Mahasatipatthana Sutta, I got to know some of dhamma talks from Yuttadhammo Bhikkhu. And here is one of the ones that I think it's very useful for people who are in the workforce, bearing too many responsibilities, stress, worries, confusion, tiredness, ... each and everyday. And that's how I sat down and … Continue reading Dhamma Talk: Satipatthana in Daily Life by Yuttadhammo Bhikkhu