[Đang viết] Lãnh đạo không khó

Đây là cuốn sách thứ ba đang trong hàng đợi của H. Hai cuốn kia là Tản mạn về Hạnh phúc #2, Quản trị nghề nghiệp 101. Vấn đề là vẫn chưa biết chắc chắn cuốn nào sẽ xong trước, sẽ xuất bản trước. Cứ chia sẻ ở đây để mọi người biết như vậy đã 🙂.

Tựa đề cũng chỉ là mới đặt tạm thôi. Nội dung thì H sẽ hình dung bao gồm các phần sau:

(1) Những điều trọng yếu về kỹ năng lãnh đạo

(2) Mô hình đánh giá lãnh đạo

(3) Lãnh đạo bắt đầu từ việc lãnh đạo chính bản thân mình, không ở nơi đâu khác

(4) Bước kế tiếp để phát triển kỹ năng lãnh đạo của bạn là gì?

(5) Vượt ra ngoài cuộc sống đi làm?

H nghĩ rằng, những gì H sẽ chia sẻ là không quá khó hiểu, không từ chương, rất cơ bản và đơn giản. Nghịch lý thay, đơn giản là luôn khó làm, cơ bản thì thường bị bỏ qua. H nghĩ đó là mấu chốt tại sao tình trạng thiếu nhân sự cấp cao, thiếu các nhà lãnh đạo ở trong công sở là điều tất yếu.

H tin rằng, bất cứ ai nhìn ra được những điều cơ bản, trọng yếu được trình bày trong cuốn này đều có thể tự rèn luyện để trở nên thành công hơn trong công việc, đóng góp hiệu quả hơn vào công việc và cuộc sống, và cuối cùng là trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc – trước hết là lãnh đạo chính bản thân mình một cách xuất sắc, kế đến là lãnh đạo đội nhóm một cách xuất sắc.

Phần lớn nội dung được dựa trên bài nói Leadership 101 mà H đã chia sẻ ở đây: https://viethungnguyen.com/2019/06/30/leadership-101/

2 thoughts on “[Đang viết] Lãnh đạo không khó

Leave a Reply