#beHATT

Featured Videos

Sách tôi viết

Tản mạn về Hạnh phúc là cuốn sách đầu tay của tôi, đã được phát hành ở Việt Nam bởi Saigon Books vào tháng 11/2019.

Hiện tôi đang tiếp tục viết để hoàn thành cuốn thứ 2, dự tính xuất bản vào năm 2020. Cuốn sách có tên Hành trình hạnh phúc 1.0.

Link mua sách ở TIKI: https://tiki.vn/tan-man-ve-hanh-phuc-p41549122.html

English content

My very first English book called The Happiness Journal was released on Thanksgiving Day 2019, through Amazon. It’s available in both paperback and Kindle format.

Link to purchase: https://www.amazon.com/dp/1692384937

I do write in English and you can refer to all posts I’ve written in English here.