Sách nói: CUỘC ĐỜI LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC

Tác giả: Thiền sư Sayadaw U Jotika
Dịch Việt: Sư Tâm Pháp
Người đọc: Việt Hùng

Các bạn có thể tải về sách ebook miễn phí trên Google Play tại đường dẫn này: https://tinyurl.com/hzwderpu

Spotify

Soundcloud

Leave a Reply