Hỏi & Đáp Thiền: Làm sao để biết đã chánh niệm đủ?

Được dạy bởi Sư Yuttadhammo Bhikkhu
Dịch Việt: Việt Hùng

Câu hỏi: Làm sao để có thể biết rằng con đã chánh niệm đủ và thực hành đúng?

Lời người dịch: Trong các bài Hỏi & Đáp như vậy, tôi sẽ chủ yếu dịch thoát ý, chứ không chặt chữ. Một mặt đây là việc tôi làm để có thể nghiền ngẫm phần trả lời của Sư Yuttadhammo. Một mặt, tôi chia sẻ lại đây, và hy vọng nó hữu ích cho các thiền sinh Vipassana tham khảo.

Bài pháp ngắn này được đăng tải trên Youtube vào ngày 02/10/2011. Phần English transcript ở cuối bài. Link Youtube của bài nói ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=MxZ7KlD52Co

 

Sư Yuttadhammo: Đây là một câu hỏi khó để trả lời. Bởi bạn thực sự cần phải hiểu câu hỏi của bạn bắt nguồn từ đâu. Khi bạn đặt câu hỏi này, điều quan trọng mà vị thầy cần làm là chỉ ra điều gì đã tạo nên câu hỏi này? Tôi đoán rằng nó bắt nguồn từ một sự nghi ngờ hay lo ngại nào đó về việc thực hành của bạn, về việc bạn là ai và về tình trạng của bạn như là một thiền sinh, … Nó có thể đến từ sự nghi ngờ, sự không chắc chắc, hoặc có thể chỉ đơn giản là từ sự tò mò. Nhưng tất cả những thứ đó đều là những trạng thái tâm. Và đó là tất cả những gì bạn nên tập trung vào, thay vì đặt ra câu hỏi này. Thực sự cần tránh câu hỏi kiểu như vậy. Tôi không nghĩ đó một câu hỏi tốt để hỏi. Tôi không đang phê bình bạn, bởi vì đây là câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều lần. Và cách để trả lời câu hỏi này là chuyển ngược sự tập trung lại vào chỗ mà nó nên có. Đó là các trạng thái của tâm khi chúng sinh khởi, thay vì (tập trung vào) lo lắng về sự thực hành của bạn hoặc mức độ chánh niệm của bạn.

Có một sự mơ hồ chung thường xảy ra trong tâm của các thiền sinh. Đó là bởi do họ đã được truyền bá, thấm nhuần ý tưởng rằng thiền là sự tập trung. Nên mặc dù sử dụng từ chánh niệm, nhưng trong đầu thì vẫn nghĩ về chữ tập trung. Và như vậy, họ hỏi câu hỏi này. Và đây là một câu hỏi rất phổ biến. Tôi có đang chánh niệm đủ không? Không có một loại / hạng nào cho chánh niệm cả. Bạn hoặc là chánh niệm hoặc là không. Bạn chỉ có thể chánh niệm ở tại một thời điểm. Điều đó được xác nhận bằng cách chúng tôi sử dụng từ này, đó là sự nhận ra. Sự nhận ra đó xảy ra cùng với từ chánh niệm, có nghĩa là nhận ra và trọn vẹn nắm bắt được đối tượng như nó đang là. Điều đó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu bạn không thực hành ở khoảnh khắc kế tiếp, nó (sự nhận ra đó) sẽ diệt mất. Nếu bạn không đủ nhanh, bạn không bắt được khoảnh khắc kế tiếp, bạn sẽ bỏ lỡ toàn bộ điểm này. Như vậy, câu trả lời ở đây là cố gắng và xem xét trong từng khoảnh khắc. Đừng lo lắng về chất lượng của việc thực hành của bạn. Đừng lo lắng về chất lượng của tâm.

Thiền sinh sẽ luôn đến gặp tôi và nói rằng, ‘tôi không tập trung đủ được.’ Và tôi sẽ phải nhắc đi nhắc lại với họ rằng đó không phải là những gì chúng ta đang tìm kiếm. Tôi đã không hỏi, ‘sự tập trung của bạn như thế nào?’ Câu hỏi là, ‘việc hành thiền của bạn như thế nào rồi?’. Và câu trả lời luôn là, ‘ồ, tôi không được tập trung lắm.’ Tôi đã không hỏi về điều đó. Tôi không đánh giá sự thực hành của bạn bởi mức độ tập trung mà bạn có. Khi bạn không tập trung, như Đức Phật có dạy trong bản kinh Satipatthana Sutta, khi bạn không tập trung, bạn biết bạn không tập trung, khi tập trung, bạn biết là bạn đang tập trung.

Mặc dù đã cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình, tôi chắc chắn không thể ghi xuống được một cách chính xác 100% tất cả các từ ngữ, đặc biệt là các từ Pali mà Sư đề cập trong bài pháp. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản ghi, bất cứ khi nào tôi thấy được những điểm còn thiếu sót.

Con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn Sư Yuttadhammo về bài pháp thoại ngắn quí báu này. Con nguyện cho Sư được mọi thuận lợi và sức khoẻ trong hành trình tâm linh của Sư.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của Sư Yuttadhammo Bhikkhu và các lời dạy của Sư tại trang web: https://www.sirimangalo.org/.

English Transcript (quickly jotting down)

Question: How do I know I am being mindful enough and practicing properly? It’s a difficult question to answer. Because you really have to understand where your question is coming from. When you ask this question, the important thing for the teacher to point out is what’s giving rise to this question? Um, and what’s giving rise to it? Maybe what’s giving rise to it, I would venture a guess is some kind of doubt or anxiety about your practice, about who you are and about your your status as a meditator and so on. Um, it could come from doubts or uncertainty or even can come simply from curiosity. But all of these are mind states and all of those are what you should be focusing on rather than asking such questions. That’s really avoiding the question, isn’t it? I don’t think it’s a very good question to ask. And I’m not criticizing you because it’s a question that I get a lot. But the way to answer it is to divert the focus back to where it should be. And that is on the state of mind when they arise, rather than worrying about how your practice is doing or how mindful you are. There’s a general confusion that occurs in the meditators mind. Because they are indoctrinated culturally into the idea that meditation is about concentration. So they use the word mindfulness, but their brain is still thinking concentration. And so they ask questions. And this is a very common question. Am I being mindful enough? There’s no quality to mindfulness. You either are mindfulness or you are not. And you can only be mindful one moment at a time. This is what is confirmed by our use of this word. The word is the recognition. But that recognition occurs with the word mindfulness, which really means to recognize and to fully grasp the object as it is. It occurs for one moment. And if you’re not practicing the next moment, then that goes away. And if you’re not quick and you’re not catching the next one, then you missed the whole point. So the answer here is to try and see it moment to moment. Don’t worry about your quality of practice. Don’t worry about your quality of mind. Meditators will always come to me and say, ‘I’m not concentrated enough’. And I will remind them again and again and again that it’s not really what we’re looking for. And I didn’t ask, how concentrated are you? How is your practice? And always like, ‘oh, I’m not very concentrated’. Well, I didn’t ask that. No, I mean, basically the meaning is that’s not how I would judge your practice, by how concentrated you are. But when you’re not concentrated, as the Buddha said in the satipatthana sutta, when I’m unfocused, he knows I’m unfocused when he’s focused and he knows he’s he’s focused. I think that will help you, and I’m happy to not only to progress, but to, uh, hopefully avoid what may or may be and I’m assuming likely is some doubts about yourself and your practice and worrying about the practice and so on.

One thought on “Hỏi & Đáp Thiền: Làm sao để biết đã chánh niệm đủ?

Leave a Reply