Tại sao bạn cần phải đọc sách?

Tôi tạo ra bài chia sẻ này bằng tiếng Anh, sau khi thấy được lợi ích quá lớn lao trong việc đọc sách. Ở đây, tôi dịch lại tiếng Việt bài chia sẻ này với một mong muốn có thể truyền cảm hứng đến những ai là người Việt, và chưa có thói quen đọc. Đáng lẽ thói quen tốt này phải được xây dựng từ khi chúng ta còn bé. Không may rằng phong cách giáo dục hiện tại lại chưa làm được điều này. Nên việc cổ xuý cho thói quen đọc sách là điều cần thiết cho mỗi một người Việt. Hy vọng những ai chưa có thói quen đọc sách sẽ bắt đầu cầm sách lên và đọc sau khi nghe câu chuyện của tôi. Những ai đã có thói quen đọc sách, tôi hy vọng sẽ tiếp tục đọc để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn.

Chuyên mục