Sách hay: Nói Sao Để Khích Lệ Và Giúp Con Trưởng Thành

01

Một cuốn sách mà khi đọc tôi phải liên tục highlight, đại khái là vàng khè cả cuốn sách. Tôi có ý định chia sẻ các ghi chú sau khi đọc. Nhưng sau khi bôi vàng cả cuốn sách thì tôi từ bỏ ý định này. Bởi vì nếu làm như vậy thì coi như chia sẻ toàn bộ cuốn sách mất rồi. Tôi chỉ có một đề nghị đến các ba, mẹ rằng hãy đọc cuốn sách này để có thể hướng dẫn con trẻ lớn lên vững vàng, với lòng tự trọng, sự tự tin và tình yêu thương thấm đẫm. Đây là cuốn sách làm cha, mẹ thứ hai mà tôi đề nghị must-read đối với bất kỳ cha, mẹ nào.

Cuốn thứ nhất là cuốn Con trẻ cần gì ở cha mẹ, mà tôi có chia sẻ các ghi chú ở đây: http://www.slideshare.net/hxixon/con-cai-can-gi-o-cha-me.

  • Các ba mẹ sẽ tìm thấy vô số ví dụ cụ thể cùng với giải pháp để xử lý các tình huống mà ai cũng phải vò đầu, bứt tóc, lên tăng xông đối với con cái của chúng ta. Tôi nhìn thấy hình ảnh của bản thân nhiều trong các ví dụ này. May mắn là vẫn còn có thể chỉnh sửa kịp, sau khi đọc xong sách
  • Tuy cuốn sách nói về việc dạy con, các ba mẹ sẽ thấy rằng chính các ba mẹ sẽ học được nhiều điều để sửa đổi chính bản thân, để trở thành một người tốt hơn, để có thể đảm trách một cách tự tin trọng trách làm cha, mẹ, một trọng trách vô cùng thử thách, nhưng cũng là một công việc đầy ý nghĩa và yêu thương.
  • Hãy luôn nhớ rằng, con trẻ vẫn chỉ là trẻ con, chúng sẽ làm chúng ta phiền lòng, chắc chắn là như thế. Chỉ có tấm lòng yêu thương vô điều kiện dành cho con, sự kiên nhẫn, và kiến thức / kỹ năng đúng thì các ba, mẹ mới có thể hướng dẫn được các em nó nên người. Và người cần thay đổi đầu tiên trong hành trình này chính là các ba, mẹ, chứ không phải là các em nó.
  • Hãy khởi đầu bằng việc lắng nghe từ nền tảng của sự tôn trọng con trẻ. Chúng có quyền có những cảm xúc và suy nghĩ khác với chúng ta, tiêu cực lẫn tích cực. Cần phải giúp chúng thể hiện các cảm xúc của chúng ra ngoài bằng lời và hành động. Các ba, mẹ cần xác nhận các cảm xúc, suy nghĩ của con, chứ không nên ép buộc, chối bỏ, mĩa mai, bỏ qua, … các cảm xúc và suy nghĩ này. Đó chính là sự tôn trọng của cha mẹ đối với con trẻ. 
  • Xác nhận các cảm xúc và suy nghĩ không đúng đắn của trẻ không có nghĩa là chúng ta đồng ý với trẻ, mà đó là khởi đầu của việc xả xì ngòi nổ xung đột, tranh luận, bất đồng giữa cha mẹ và con cái. Và từ đó, chúng ta có thể chuyển hướng và đề nghị các hành vi thay đổi tích cực cho con cái, theo một cách mà con cái chúng ta có quyền tự chủ trong việc lựa chọn và ra quyết định. Đó là mấu chốt của việc rèn luyện cho trẻ sự tự tin, chủ động, thay vị bị động và bị ảnh hưởng bởi vì cha, mẹ đã quyết định thay cho các em nó.

Và còn nhiều điều bổ ích khác nữa cho các ba mẹ, nhiều ví dự thực tiễn có thể áp dụng được ngay trong sách. Hãy dành thời gian đọc và bạn sẽ thấy làm ba, mẹ không quá thách thức :).

.

Leave a Reply