Trí thông minh cảm xúc | Chìa khoá của hạnh phúc trong công việc và cuộc sống

Vấn đề về sức khoẻ của đến 90% bệnh nhân tới tư vấn bác sĩ có liên quan đến căng thẳng. Và phần thể hiện cụ thể của căng thẳng chính là các cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống, công việc. Có vẻ nghịch lý hơn nữa là cảm xúc tiêu cực gần như lấn lướt và tràn ngập cuộc sống của bất cứ ai, trong khi cảm xúc tích cực thì lại như hàng xa xỉ phẩm. Đó là vấn đề mà hầu hết chúng ta phải đối mặt. Cần phải đối trị như thế nào đây?

Link tham khảo được đề cập trong bài nói:

Nghe trên Youtube

Nghe trên Soundcloud

Nghe trên Spotify

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness JournalTản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầu, Nổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (Vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúcChúng ta đang sống vì điều gì?
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com

One thought on “Trí thông minh cảm xúc | Chìa khoá của hạnh phúc trong công việc và cuộc sống

Leave a Reply