Sức mạnh của sự tưởng tượng

Sáng nay, đang ngồi hì hụi biên tập phần thu âm của Chương 2, cuốn Bản đồ hành trình tâm linh, đến đoạn này thì thấy bình yên đến lạ. Chỉ cần tưởng tượng theo những mô tả của Ngài Jotika thôi mà trong tâm thấy thật bình yên và thoải mái.

Đây là đoạn Ngài chia sẻ về sự khó khăn trong thời gian Ngài ở Mỹ, khi quá bận rộn với việc dạy thiền đến nỗi còn không có thời gian cho bản thân mình. Và mỗi khi như vậy, Ngài lại tưởng tượng đang về lại ngôi chùa của mình ở Miến Điện, về với một nơi chốn bình yên. Sức mạnh của sự tưởng tượng thật là to lớn. Nó cũng có thể xảy ra theo chiều hướng ngược lại, khi tâm mình toàn tưởng tượng những điều tiêu cực. Hãy cẩn thận và chú ý nhé!

Happy Halloween!

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 
Sách tôi dịchThiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúc
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Leave a Reply