Hỏi & Đáp Thiền: Các trạng thái tâm tiêu cực?

Được dạy bởi Sư Yuttadhammo Bhikkhu
Dịch Việt: Việt Hùng

Câu hỏi: Các trạng thái tâm xấu hay các trạng thái tâm tiêu cực gây nghiện có được xem là tà định – miccha samadhi không?

Lời người dịch: Trong các bài Hỏi & Đáp như vậy, tôi sẽ chủ yếu dịch thoát ý, chứ không chặt chữ. Một mặt đây là việc tôi làm để có thể nghiền ngẫm phần trả lời của Sư Yuttadhammo. Một mặt, tôi chia sẻ lại đây, và hy vọng nó hữu ích cho các thiền sinh Vipassana tham khảo.

Bài pháp ngắn này được đăng tải trên Youtube vào ngày 23/07/2010. Phần English transcript ở cuối bài. Link Youtube của bài nói ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=IZXE4PtE9mM

Sư Yuttadhammo: Tôi không thực sự chắc lắm về mặt chi tiết kỹ thuật ở đây (vấn đề được đặt ra trong câu hỏi này). Tà định (định tâm sai, định tâm không đúng đắn – miccha samadhi) là khi bạn tập trung tâm của bạn lên một đối tượng nào đó có liên quan tới các trạng thái tâm tiêu cực. Điều đó tiếp cận ranh giới với tà định. Nhưng tôi nghĩ rằng, những trạng thái tâm đó có khả năng là khởi sinh riêng biệt. Có khả năng là không có sự tập trung một cách có ý thức lên chúng. Tà định là khi bạn có chủ đích đặt sự tập trung lên một điều gì đó tiêu cực, khuyến khích hoặc kết hợp điều đó vào việc hành thiền của bạn, ví như tham muốn hoặc sân giận. Nhưng nếu các trạng thái đó tự khởi sinh, chúng không phải là tà định.

Chúng ta đang nói về hành thiền mà trong đó bạn xem xét và tập trung lên các trạng thái tâm tiêu cực và tích cực, mà theo truyền thống (tôi đang thực hành và dạy) thì điều đó hoàn toàn hợp lý và đúng đắn để đặt sự tập trung, chú ý vào. Nên tôi sẽ khuyến khích sự tập trung lên những trạng thái tâm này, để thấy rằng chúng là tiêu cực, để thấy rằng chúng là không hữu ích, tự bản thân bạn thấy được điều đó, chứ không đẩy đuổi chúng đi và cố gắng quên chúng đi. Chúng (các trạng thái tâm tiêu cực) không nên bị trấn áp. Chúng cũng không nên bị bỏ quên hay bỏ qua. Chúng nên được phân tích, nên được hiểu rõ. Và khi hiểu rõ được các trạng thái tâm này rồi, chúng ta có thể buông bỏ chúng. Chỉ cần đơn giản tự bảo với bản thân rằng, ‘thích, thích’, ‘muốn, muốn’, … hoặc chú ý các cảm giác liên quan đến nó, ví dụ ‘hạnh phúc, hạnh phúc’, hoặc nếu là một trạng thái tâm tiêu cực thì là ‘giận, giận’, ‘đau, đau’, … (Sư Yuttadhammo thực hành và dạy pháp hành của Ngài Mahasi Sayadaw trong đó dùng từ ngữ cụ thể – mantra – để niệm các đối tượng trong tứ niệm xứ khi hành thiền. Ví dụ như khi đi thì niệm ‘bước chân phải, bước chân trái’).

Tôi sẽ không lo lắng về những trạng thái tâm này. Nhưng rõ ràng cần chú ý chúng một cách chặt chẽ, không khuyến khích chúng, không khoan dung chúng kiểu như nghĩ rằng, ‘là okay để đi theo sự thích thú, nghiện ngập của bạn với các trạng thái tâm này’. Chúng nên được thừa nhận một cách rất cẩn thận, được chú ý, và được bỏ đi. Bởi vì chúng là tiêu cực.

Ok, hy vọng câu trả lời đã làm rõ ràng được thắc mắc của bạn. Không có gì sai khi chúng (các trạng thái tâm tiêu cực) đến, khởi sinh. Nhưng chúng không nên được khuyến khích và chắc chắn là chúng không nên được tập trung vào.

Mặc dù đã cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình, tôi chắc chắn không thể ghi xuống được một cách chính xác 100% tất cả các từ ngữ, đặc biệt là các từ Pali mà Sư đề cập trong bài pháp. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản ghi, bất cứ khi nào tôi thấy được những điểm còn thiếu sót.

Con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn Sư Yuttadhammo về bài pháp thoại ngắn quí báu này. Con nguyện cho Sư được mọi thuận lợi và sức khoẻ trong hành trình tâm linh của Sư.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của Sư Yuttadhammo Bhikkhu và các lời dạy của Sư tại trang web: https://www.sirimangalo.org/.

English Transcript (quickly jotting down)

Question: So this is a question on whether awful states of mind or negative states of mind are addictions and so on are considered wrong concentration – micchā-samādhi?

I’m not really sure about the technical details here. But just off the top of my head, micchā-samādhi – wrong concentration is when you focus your mind on something that is associated with negative states. So this is at least bordering on wrong concentration. But I think the point here is that these things are probably arising on their own. So there’s probably no conscious focus on it. Wrong concentration is when you deliberately focus on something negative and and encourage it or incorporate it into your meditation like greed or anger. But when the states come up, then we’re not talking about wrong concentration. We’re talking about meditation practice where you’re considering and contemplating the negative and positive states, which according to the tradition it’s perfectly proper and correct to contemplate. So I would encourage the contemplation of these things to see that they are negative and to see that they are unhelpful, to see for yourself, not just pushing them away and trying to forget about them. They shouldn’t be repressed. They shouldn’t be forgotten about or ignored. They should be analyzed and understood. And once you understand them, you’ll be able to let go of them. Simply by saying to yourself, liking, liking, wanting, wanting, or focusing on the feelings associated with it, as in happy, happy, or if it’s a negative one, angry, angry, pain, pain or so. OK, so I wouldn’t worry about these things. But obviously paying very close attention to them, not encouraging them, not tolerating them in the sense of thinking it’s OK to follow your addictions and so on. They should be very carefully acknowledged, contemplated and discarded, for being negative. OK, I hope that clears that up. It’s not wrong that these things are coming up. But they shouldn’t be encouraged and they certainly shouldn’t be focused on. OK, keep the questions coming.

One thought on “Hỏi & Đáp Thiền: Các trạng thái tâm tiêu cực?

Leave a Reply