Hỏi & Đáp Thiền: Cố gắng để được định tĩnh?

Được dạy bởi Sư Yuttadhammo Bhikkhu
Dịch Việt: Việt Hùng

Câu hỏi: Con đã cố gắng để được định tĩnh nhiều nhất có thể. Nhưng chỉ sau một vài phút, con trở nên quá động loạn đến nổi phải mở mắt và di chuyển. Xin sư cho con lời khuyên ạ?

Lời người dịch: Trong các bài Hỏi & Đáp như vậy, tôi sẽ chủ yếu dịch thoát ý, chứ không chặt chữ. Một mặt đây là việc tôi làm để có thể nghiền ngẫm phần trả lời của Sư Yuttadhammo. Một mặt, tôi chia sẻ lại đây, và hy vọng nó hữu ích cho các thiền sinh Vipassana tham khảo.

Bài pháp ngắn này được đăng tải trên Youtube vào ngày 27/07/2012. Phần English transcript ở cuối bài. Link Youtube của bài nói ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=VVWgnRWOQxY

Sư Yuttadhammo:  Dừng việc đó lại. Bạn càng cố gắng, bạn càng trở nên ít bình an hơn. Bạn đang học một điều. Bạn đang học được rằng những thứ ép buộc kiểu như vậy (việc bạn cố gắng định tĩnh) là nguyên nhân của khổ đau, của căng thẳng.

Bạn cần chấp nhận sự động loạn. Khi bạn có thể chấp nhận sự động loạn (trong tâm), nó sẽ không còn là nguyên nhân khiến bạn phải mở mắt ra và trở nên chán nản nữa. Bạn sẽ tỉnh ngộ. Bạn sẽ không còn lo lắng về nó (sự động loạn) nữa. Hãy học để thiền về sự động loạn đó. Học để thiền về sự sân giận của bạn, thiền về các tham muốn của bạn. Học để thiền về bất cứ thứ gì đến và bạn sẽ thấy rằng những chướng ngại đó sẽ bớt và bớt khởi sinh. Kết quả là bạn sẽ trở nên định tĩnh, thay vì phải cố để định tĩnh.

Mặc dù đã cố gắng tốt nhất trong khả năng của mình, tôi chắc chắn không thể ghi xuống được một cách chính xác 100% tất cả các từ ngữ, đặc biệt là các từ Pali mà Sư đề cập trong bài pháp. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật bản ghi, bất cứ khi nào tôi thấy được những điểm còn thiếu sót.

Con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn Sư Yuttadhammo về bài pháp thoại ngắn quí báu này. Con nguyện cho Sư được mọi thuận lợi và sức khoẻ trong hành trình tâm linh của Sư.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của Sư Yuttadhammo Bhikkhu và các lời dạy của Sư tại trang web: https://www.sirimangalo.org/.

English Transcript (quickly jotting down)

Question: I tried to be as equanimous as possible, but then after a few minutes, I get so agitated that I have to open my eyes and move. Any advice?

Stop trying. The more you try, the less peaceful you will become. So you’re learning something. You’re learning that forcing things is a cause of suffering, is a cause of stress, trying to be equanimous. You should accept the agitation. And once you can accept the agitation, it won’t be a cause for you to open your eyes and become bored with it, disenchanted with it, and you won’t fuss or worry or be concerned by it. Learn to meditate on the agitation. Learn to meditate on your anger, meditate on your greed. Learn to meditate on whatever comes up and you’ll find that the hindrances arise less and less. And you’re able to be more equanimous as a result rather than as a practice.

One thought on “Hỏi & Đáp Thiền: Cố gắng để được định tĩnh?

Leave a Reply