I love Saigon

Ăn tối chiều mưa Sài ghềnh… Mọi người vẫn hay có câu hỏi khi nào mình về Huế (luôn)? Có lẽ khó xảy ra. Vì Sài ghềnh đã trở thành một nơi chứa đựng quá nhiều câu chuyện trong cuộc sống của mình rồi. Gần 26 năm ở Sài ghềnh trong 44 năm có mặt trên cuộc đời này. Những lúc la cà một mình như vậy, quán cafe vắng, chính là những phút giây đặc biệt, khó quên và rất Sàigon!
I ❤ SG!
P.S. Cảm giác thật powerful trong thời Cô Vy, khi được “bao” nguyên quán cafe hành tráng…

Leave a Reply