Lời nhắc nhở thường nhật

Cánh hoa tàn…

Hình ảnh đoạn cuối của một bông hoa, đoạn cuối của một “cuộc sống” được ghi lại thật sống động. Sau khi nhìn lại tấm hình, tôi đã quyết định sử dụng nó làm hình nền cho điện thoại của tôi, để nhắc nhở bản thân hằng ngày:

  • Những cánh hoa cuối cùng đã khô héo. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó đã đóng góp để tạo nên một khung hình đẹp, hoàn chỉnh. Chúng ta, ai rồi cũng đến lúc tàn úa. Cần nhạy bén để có thể đóng góp được một cách tự nhiên, thoải mái như vậy vào bức tranh của cuộc sống. Trọn vẹn.
  • Những mầm sống kế tiếp đang được hình thành trong hạt, trong nụ. Xanh tươi, mới mẻ. Và rồi các mầm sống này lại tiếp tục trở lại với cuộc sống, mang trở lại một chút “quá khứ”. Những mầm sống xanh tươi, mạnh khoẻ, đầy sức sống. Đó là một vòng trọn vẹn của cuộc sống.

Con người chúng ta, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Và thực tế đáng sợ hơn là chúng ta chẳng có thể chắc chắn khi nào nó sẽ xảy ra. Có thể là 50 năm nữa. Cũng có thể là ngay vào ngày hôm nay. Việc suy ngẫm về cái chết là việc cần làm, cần làm liên tục, để chúng ta có thể sử dụng thời gian quí báu đang có được ý nghĩa nhất.

Leave a Reply