Về nhà

Hoàng hôn…

Về nhà…

Mà nhà ở mô?

Vâng, nhà ở đâu? Nhà bạn ở đâu? Một câu hỏi đơn giản, nhưng chưa chắc đã dễ dàng có được câu trả lời. Bạn trả lời được thấu đáo câu hỏi đó thì sự bình yên cũng ùa vào theo từ đó…

Tham khảo thêm bài chia sẻ này để có thêm các đề nghị nhé, bạn ơi! #beHATT!

Leave a Reply