Sửa chữa sai lầm

Sau khi đăng chia sẻ ở trên, tôi nhận được phản hồi như sau: “Có rất nhiều sai lầm, có khi phải chỉnh sửa không chỉ một lần…”

Vâng, sửa chữa sai lầm là một tiến trình dài, rất rất dài. Không chỉ kéo dài trong cuộc sống hiện tại, mà sẽ còn tiếp tục xảy ra trong rất nhiều cuộc sống kế tiếp. Tiến trình “sửa chữa” này chỉ có thể dừng lại khi tâm đã được thanh tịnh hoàn toàn. Hoàn toàn trong sạch.

Đường xa vạn dặm. Cần kiên trì tiến bước. Và hoa thơm trái ngọt hưởng được dọc đường chính là cảm hứng, là động lực để duy trì tiến bước. #beHATT.

Leave a Reply