Sám hối

Tôi nhận được câu hỏi này qua Facebook trong một buổi trưa đầy gió.

Sám hối tội lỗi thì tội lỗi có hết không?

Theo tôi hiểu thì nguyên chữ sám hối đã mang tính chữa lành và tích cực rồi. Có nghĩa là nếu thật tâm, phát tâm sám hối, hối hận thì bản thân động thái đó đã có tính chữa lành và tích cực. Còn có hết được tội lỗi không thì tôi không chắc.

Bởi vì nó hơi vô lý đối với tôi một chút. Nếu sám hối có thể hết tội lỗi thì chẳng lẽ cứ thoải mái “phạm lỗi” rồi sám hối cho đúng cách thì sẽ hết mà không có “hứng chịu” hậu quả gì hay sao? Tôi không nghĩ cách suy nghĩ đó là đúng.

Theo ý kiến riêng của tôi thì chúng ta ít nhiều ai cũng có lúc lỗi lầm. Và khi nói đến lỗi lầm, điều đó đồng nghĩa rằng việc đã xảy ra trong quá khứ, không thay đổi được. Việc cần làm trong hiện tại là phải tự “kiểm điểm” bản thân một cách chân thành, sâu sắc và cam kết không lặp lại lỗi lầm đã gây ra. Đó là bước đầu tiên. Bước kế tiếp vẫn không nằm ngoài việc tu tâm, sửa tính, và thay đổi để giảm thiểu tối đa hậu quả phát sinh từ lỗi lầm của mình đã tạo ra cũng như không lặp lại vết xe cũ của lỗi lầm.

Leave a Reply