Ngày mai hay kiếp sau, chẳng biết điều nào sẽ đến trước?

On Spotify

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.

Elbert Hubbard

Tôi thấy thật khó dịch câu nói trên ra tiếng Việt sao cho ngắn gọn và mạch lạc. Nó làm tôi liên tưởng tới pháp thiền niệm chết trong Phật giáo. Niệm chết là 1 trong bốn loại thiền bảo vệ thường được sử dụng với thiền vipassana, bao gồm: quán tưởng về Đức Phật, quán tưởng về sự ô trược của các bộ phận trên cơ thể, thiền tâm từ, quán tưởng về cái chết – niệm chết. Các bạn tham khảo chi tiết ở trong bài viết này.

Ngày mai hay kiếp sau, không biết điều nào sẽ đến trước? Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn thực sự sẽ muốn làm gì với đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại? Thời gian là một tài nguyên giới hạn. Cái chết là chắc chắn. Nhưng chúng ta lại chẳng biết khi nào?

Điều gì là quan trọng trong cuộc sống của bạn? Bạn có trả lời được một cách rõ ràng không?

Và bạn có dành được thời gian, ưu tiên được thời gian cho những gì bạn xem là quan trọng không?

Mưu sinh, tồn tại là quan trọng. Nhưng nếu không có phần tâm linh, phần nội tâm được tưới tẩm đều đặn, tươi mới thì việc tồn tại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Niệm chết, suy nghĩ về cái chết thoạt đầu nghe có vẻ tiêu cực. Nhưng càng nghiền ngẫm về nó thì chúng ta mới thấy rằng nó không phải như vậy. Thay vào đó, nó gieo vào tâm chúng ta, vào cuộc sống chúng ta một sense of urgency, một sự tỉnh táo để chúng ta sống được ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Sống lâu chết mau. Sống khoẻ mạnh cả thân lẫn tâm.

Theo tôi, “Do not take life too seriously. You will never get out of it alive” = Sống ở hiện tại, trọn vẹn với hiện tại. Quá khứ đã qua, tương lại thì không chắc chắn. Chỉ có thể chắc chắn ở hiện tại được mà thôi.

Đừng bị bỏ tù bởi quá khứ và tương lai. Đừng xem nó là quá nghiêm trọng. Hãy ở lại với hiện tại, gieo trồng trong hiện tại. Hãy hành thiền, thực hành lối sống chánh niệm.

4 thoughts on “Ngày mai hay kiếp sau, chẳng biết điều nào sẽ đến trước?

Leave a Reply