Huế

Đi bộ thể dục buổi sáng ở dọc hai bờ sông Hương, thỉnh thoảng dừng lại rút phone ra và đây là cái kết… Lung linh! Quá đẹp!

The photos below were captured by my phone once I took a few morning walks alongside Huong River in Hue. It was so beautiful and peaceful in the early morning.

Leave a Reply