“Bận rộn là con đường dẫn đến khùng điên”

“About being busy, the Buddha said, “Appakicco ca sallahukavutti” (not busy, living simply) — busyness is the way to craziness.” – from Snow in the summer

Ở đây, không bận rộn không có nghĩa là không làm gì, không có nghĩa là lười biếng. Mà là làm việc hiệu quả và làm những gì có ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Còn nếu không như thế thì mới là lãng phí, là điên rồ. Để làm việc được hiệu quả thì chúng ta cần phải học hỏi, rèn luyện và tự phát triển bản thân mình không ngừng. Để biết việc gì là có ý nghĩa thì lại cần đầu tư thật sự cho việc tìm hiểu tâm mình. Hãy thả lỏng, quan sát, cảm nhận tâm mình đều đặn. Chìa khoá chỉ nằm ở một chỗ đó mà thôi, ngay trên thân và tâm mình.

Vậy, nếu thấy mình quá bận rộn, hãy tự hỏi có cách nào hiệu quả hơn để xử lý những gì đang khiến chúng ta đầu tắt mặt tối không? Nếu không thấy câu trả lời thì lại tiếp tục với câu hỏi, vậy những thứ đang làm chúng ta bận rộn có ý nghĩa với cuộc đời của mình không? Chúng ta cần tung hứng với hai câu hỏi này để mang ý nghĩa vào cuộc sống của mình.

Tải về miễn phí cuốn Snow in the summer tại đây: https://play.google.com/store/books/details?id=Na1JEAAAQBAJ

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 
Sách tôi dịchThiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Leave a Reply