Tận tâm?

Sáng sớm đầu tuần, mù mây, mát mẻ, dở sách đọc được mấy câu này:

“Ai sống một trăm năm,
lười nhác không tinh tấn,
không bằng sống một ngày,
tinh tấn tận sức mình”

Kinh Pháp Cú

Đây là lý do chúng ta thường thấy mình mất điểm tựa, mất ý nghĩa của cuộc sống, khi chúng ta để sự lười nhác làm chủ. Khi sự dễ duôi, biếng nhác đang làm chủ mình thì chất lượng cuộc sống không thể … chất lượng được, không thể nào so sánh được với khi mà sự tận tâm, tận sức đang có mặt trong tâm mình. Những ai sống tận tâm, tận lực, tận sức mình, trọn vẹn trong mọi việc thì sẽ tự cảm nhận được cuộc sống ý nghĩa, tràn đầy năng lượng và mãn nguyện. Cũng chỉ đơn giản như thế thôi.

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 

Sách tôi dịchThiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Leave a Reply