Cánh cổng về nơi xanh mướt và bình yên

Cuộc đời là một cuộc hành trình, là những chuyến đi, chắc hẳn là thế. Nhưng đi đâu, về đâu?

Nếu không có định hướng, không kiên trì, không kiên định, đích đến đa phần sẽ là những nơi chốn của sự không thoả mãn, của những gì không mong muốn, thậm chí là xa lạ.

Vậy thì làm sao để biết được mình đang định hướng đúng? Thật đơn giản. Liên tục tự cảm nhận thân và tâm của mình. Các biển chỉ đường của cuộc đời nằm ở đó, ngay chính trên thân và tâm chúng ta ở trong hiện tại. Chẳng ở quá khứ, không ở tương lai.

Cánh cổng bí mật để về với bình yên nằm chính ở bên trong mình. Nhưng nghịch lý thay, kiểu như bụt nhà không thiêng, cánh cổng đó vẫn còn là bí mật của hầu hết mọi người.

Làm sao để cảm nhận, làm sao để tìm được “cái cổng bí mật”? Hãy hành thiền chánh niệm.

Have a great weekend, everyone!

One thought on “Cánh cổng về nơi xanh mướt và bình yên

Leave a Reply