5 bài học từ khởi nghiệp thành công KMS Technology Vietnam

Đây là bài nói tôi chia sẻ tại ĐH Kinh tế Huế vào ngày 17/10/2019, nhân dịp về thăm Huế. Tuy đề tài là về khởi nghiệp, những nguyên tắc trong bài đều có thể được áp dụng xuyên suốt trong vòng đời của một công ty, và hơn thế nữa có thể áp dụng trọn vẹn cho cuộc sống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nghe được phần thu âm với giọng gốc của tôi, là một người được sinh ra và lớn lên ở Huế. Hy vọng mọi người vẫn nghe được tốt các ý tứ tôi chia sẻ.

Nội dung bài chia sẻ dựa trên bài viết này của tôi từ nhiều năm về trước: https://viethungnguyen.com/2013/10/25/5-loi-khuyen-cho-cac-du-an-khoi-nghiep/

P.S. Nội dung slides bài chia sẻ có thể tham khảo ở đây: https://prezi.com/view/rISW1xQokC2RNR8ZEXCS/

P.S.2. Bạn có thể nghe phiên bản audio bên dưới và tải về máy để nghe, khi không có Internet.

3 thoughts on “5 bài học từ khởi nghiệp thành công KMS Technology Vietnam

Leave a Reply