Sách nói: Cuộc đời của Đức Phật

Đây là bản thu âm phần I của cuốn sách quí Đức Phật và Phật Pháp. Đó là phần tả về cuộc đời của Đức Phật, một con người vĩ đại. Tôi dự định trước mắt chỉ thu âm phần đầu, là phần nói về cuộc đời của Đức Phật. Bởi do đó là những gì tôi cần niệm tưởng để hỗ trợ cho việc hành thiền. Mặc dù đây là công việc chủ yếu cho chính lợi ích của bản thân tôi, nếu ai nghe hợp thì hoàn toàn có thể sử dụng bản thu âm sách nói này để hỗ trợ việc tìm hiểu và thực hành Phật Pháp. Cầu mong mọi bình an và thuận lợi đến với tất cả mọi người.

Mọi người có thể nghe trên Spotify hoặc Soundcloud theo như các đường dẫn bên dưới.

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúc
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Youtube

Spotify

SoundCloud

One thought on “Sách nói: Cuộc đời của Đức Phật

Leave a Reply