Túm lấy và bám sát thực tế

Youtube video này là minh hoạ cho vụ “tam sao, thất bổn” hoặc là communication gap.

Cốt lõi của vấn đề vẫn chỉ là sự quan sát và cảm nhận không theo sát được được với những gì thực tế đang xảy ra (do chủ quan hoặc khách quan). Rồi cộng thêm vào đó là phần suy nghĩ, quan kiến cá nhân… cứ hùa thêm vào. Và kết quả nhận được là một phiên bản bị bóp méo của phiên bản gốc…

Trong thiền tập, những gì thiền sinh cứ phải lặp đi lặp lại hằng ngày cũng chỉ để giải quyết việc này thôi, để “túm được” và bám sát được với thực tế, với khách quan, bám sát được với những gì đang xảy ra cụ thể ở giây phút hiện tại trên thân và tâm mình. Và từ đầu mối đó để có thể hiểu được đúng đắn hơn những gì đang xảy ra trong tâm, để có một bức tranh gần với thực tế hơn, thay vì một bức tranh bị bóp méo của thực tế. Đó là con đường để đến với sự nhìn nhận, hiểu biết đúng đắn hơn, con đường dẫn đến trí tuệ. Trí tuệ thì lại dẫn đến việc tận diệt khổ đau. Hãy hành thiền!

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúc
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Leave a Reply