Tranh luận hiệu quả?

Hôm qua, tôi có dịp học được một điều rất thú vị từ con gái của tôi, cháu đang học lớp 8, khi hai cha con đang ngồi xe trên xe với nhau. Cháu kể chuyện các bạn trong lớp đang có một cuộc tranh luận ồn ào trên Instagram, mà theo cháu là không nên. Cháu nhận xét rằng, tranh luận như vậy là không phù hợp. Chưa kể rằng, theo cháu thì các bạn chẳng biết tranh luận như thế nào cho hiệu quả.

Bâng quơ, tôi hỏi cháu rằng, vậy thì theo con tranh luận hiệu quả thì nên như thế nào? Cháu rất nhanh chóng, gọn gàng và súc tích nói rằng: “Cần phải chuẩn bị nội dung. Nội dung cần phải thích hợp (relevant), bám sát với vấn đề cần tranh luận (stick to the topic) và cần phải công bằng (be fair).” Wow, tôi như bị “đứng máy” hết một giây. Lời của con trẻ thật là sâu sắc. Đa phần các cuộc tranh luận thường kéo dài liên miên cũng do bởi “chuyện nọ, xọ chuyện kia” và không được công bằng, khách quan. Nên chỉ cần chú ý các chữ “nội dung thích hợp”, “bám sát vấn đề” và “công bằng” nhé. Để chúng ta có thể tranh luận một cách hiệu quả, tích cực, giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống một cách tích cực và có lợi ích nhất cho mình và mọi người. Cuộc sống sẽ thăng hoa từ đó. Chắc chắn là như thế. Gud luck!

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúc
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Leave a Reply