I love Saigon 2020!

Recorded once driving through the city of Saigon from Tan Son Nhat International Airport to the heart of District 7. Crowded with too many people, cars and bikes in a cloudy morning of the rainy season. That’s Saigon. I LOVE SAIGON 2020!

Hình ảnh được ghi lại trong đoạn đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đi xuyên ngang thành phố về tới Q7. Thật đông đúc với thật nhiều người và xe trong một buổi sáng mù mây của mùa mưa. Saigon là thế! I LOVE SAIGON 2020!

Leave a Reply