Những điều căn bản về đội nhóm

Chỉ cần nắm những yếu quyết căn bản này, ai cũng có thể đóng góp cũng như từng bước xây dựng một siêu đội nhóm cho bản thân mình.

P.S. Bạn có thể nghe phiên bản audio bên dưới và tải về máy để nghe, khi không có Internet.

3 thoughts on “Những điều căn bản về đội nhóm

Leave a Reply