Những điều căn bản về văn hoá doanh nghiệp

Bài chia sẻ ngắn về những gì căn bản nhất về văn hoá doanh nghiệp và các đề nghị thực hành để đánh giá nhanh cũng như duy trì được một văn hoá doanh nghiệp tích cực.

P.S. Bạn có thể nghe phiên bản audio bên dưới và tải về máy để nghe, khi không có Internet.

3 thoughts on “Những điều căn bản về văn hoá doanh nghiệp

Leave a Reply