That’s a necessary part of life

Tự nhắc nhở câu “thần chú” được truyền lại từ Thầy: “Đó là một phần tất yếu của cuộc sống.” Mỗi khi khó khăn, khủng hoảng ập đến, nhớ đọc câu này 10, à không, 100 lần là tỉnh lại 🙂.

Sush a great reminder taught by my master: “That’s a necessary part of life.” Every time difficulty or crisis knocks on your door of life, wishper this in your head 10, if not 100 times, you would be awaken 🙂.

#beHATT

One thought on “That’s a necessary part of life

Leave a Reply