Câu hỏi cho cuộc đời

Mỗi chúng ta cần phải tự hỏi bản thân mình câu hỏi: “Tôi sẽ như thế nào trong 1 năm tới, 2 năm tới, 5 năm tới, 20 năm tới, … thậm chí tôi sẽ như thế nào lúc tôi 80 tuổi?”

Chúng ta cần phải tự có câu trả lời cho bản thân mình. Bởi vì nếu không có câu trả lời cho câu hỏi trên thì cũng ví như bạn đánh bạc với cuộc đời. Để mặc cuộc đời này cuốn bạn trôi về bến nào.

Đánh bạc thì chẳng bao giờ thắng cả. Chỉ có thua, thua cả cuộc đời của chính bản thân mình. Thật uổng phí…

“Tôi sẽ như thế nào trong 1 năm tới, 2 năm tới, 5 năm tới, 20 năm tới, … thậm chí tôi sẽ như thế nào lúc tôi 80 tuổi?”

#beHATT #ChucMungNamMoiCanhTy2020

Leave a Reply