Phút giây tươi đẹp

Cuộc sống tươi đẹp không phải trong quá khứ, chẳng phải ở tương lai. Chỉ có thể tươi đẹp ở hiện tại, ngay ở đây, ngay bây giờ. Những phút giây rực rỡ này sẽ thoáng qua, biến mất, không bao giờ ở lại. Nên cần sự cảm nhận trọn vẹn với hiện tại, cảm nhận để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, sâu sắc hơn trong mỗi một giây phút đang bình thản trôi qua.

Leave a Reply