I hate Daddy the most today!!! !!!

2016-12-21-19-44-43

Good morning các Ba, Mẹ!

Câu chuyện như trong hình có lẽ mọi người thường gặp nhỉ? Khi nào em nó bị ai la rầy, là lại “phát ngôn” như vậy ngay 🙂. Mà con trẻ thì làm sao tránh khỏi để “góp ý” với em nó được. Hôm qua, sau khi bị Ba la, em nó lên lầu, đứng ở ngoài phòng của em nó hỏi vọng vô: “Hôm nay là ngày mấy vậy Ba?” H trả lời là ngày 21. Và một chút sau, em nó vô với quyển nhật ký trong tay, chìa ra cho Ba nó xem. Ghi nhận lại đúng ngày luôn hí… Both daddy and daughter ôm nhau cười sau khi em nó show hàng.

Con trẻ thì luôn như thế. Luôn làm những việc a bit crazy, out of order. Chịu khó với các em nó để hướng dẫn và hỗ trợ nó nhé các Ba, Mẹ. Cần cho em nó phản hồi, để xì hết cục giận của em nó. Just to make sure em nó hiểu được những gì được góp ý một cách đúng đắn nhất.

Merry Xmas and of course, happy parenting! Happy New Year 2017!

Leave a Reply