Con thú hoang

Thấy cứ như thể được ghi cho bản thân mình mọi người ạ, khi còn kinh doanh – một con thú hoang… không chịu cúi đầu thuần phục.

Giờ thì khác rồi, “con thú hoang” không phải để sống hoang, mà là để tự do phát triển tiềm năng của bản thân mình. Tâm mới chính là trận địa lớn nhất của bất cứ ai. Tâm là thứ gần mình nhất, nhưng lại khó thuần phục, khó uốn nắn, cũng như một con thú hoang…

Và cũng giống như con thú hoang, chỉ biết cúi đầu trước mẹ thiên nhiên, tâm này cũng sẽ cần phải cúi đầu trước pháp (là qui luật vận hành của tâm). Hãy hành thiền!

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ 
Sách tôi dịchThiền cho người mới bắt đầuNổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúc
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com 

Leave a Reply