Rồi “làm như” bị kéo vô lại :) hi hi…

Leave a Reply