Và không kìm nổi cảm xúc … Iem đã lại típ tục có được những giọt nước mắt hạnh phúc, trong một đêm mưa gió, nhưng ấm cúng đến lạ lùng với cả 100+ KMSers…

Leave a Reply