Download

Qui y Tam Bảo (tiếng Phạn)

 Tải về

 

Mobi Books

Bài giảng về Hạnh phúc

Tải về

Hướng dẫn ngồi thiền 30 phút

Tải về

Hướng dẫn ngồi thiền

Hướng dẫn đứng thiền

Hướng dẫn thư giãn và thiền

Ba tiếng chuông kết (source: http://www.buddhanet.net/audio-library.htm)

Tiếng chuông nhỏ sử dụng nhắc giữa (chỉnh lại từ bản gốc có âm lượng lớn)

IMG_2981