Collected Jokes

Nếu tau lấy mi, tau làm con chó

Tui thề quyết không khai ra anh bộ đội núp trong đống rơm

Lênin dạy rằng?

Chú càng lúc càng nhiều tiền hơn khi nói chuyện với mẹ

Cuộc sống của một anh cún?

Stupid like a cow, and people need to go to Oxford for university

Câu chuyện bi lắc và người tử tế?

Câu chuyện IP incident tại Japan

Câu chuyện dạy thêm

Miệng chị thúi quá, em xuống chơi với chó đây

Ghi lại các trạng thái tâm tiêu cực vào tờ giấy toilet và xả trôi nó vào bồn cầu

Câu chuyện chiếc ly vỡ của Ngài Ajahn Chah

Be proud of your scars

Ba em là người H của em

Tôi thích bóng đá, tôi thích phụ nữ. Nhưng không có nghĩa là tôi thích phụ nữ bình luận bóng đá.

Ngài Ajahn Chah coi bói

Tao có điếc đâu mà không nghe được? Nhưng không có nghĩa là tao hiểu

Dồn cơn tức xuống bụng? (Tức việc gì, thay vì suy nghĩ, hãy tự nhủ với bản thân cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cho lòng dịu lại rồi quan sát lại một cách khách quan, trước khi phản ứng.