Vậy thì chúng ta xứng đáng với điều gì?

Khi đã thấm thía được một cách sâu sắc ý nghĩa của câu nói này thì khi đó mọi việc chắc chắn sẽ trở nên sáng rõ hơn, nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn và hạnh phúc hơn. Cho dù bất cứ điều gì đã và đang xảy ra với chúng ta, đó là kết quả của những suy nghĩ, hành động và lời nói trong quá khứ mà chúng ta đã tự tay mình gieo xuống. Chúng ta chẳng thể nào thay đổi được những gì đã gieo xuống trong quá khứ, cũng như chẳng thể quay ngược lại quá khứ để thay đổi những gì đã xảy ra. Liệu rằng có ai ở đó để mà trách móc? Chẳng có ai cả. Chỉ là các suy nghĩ, hành động và lời nói đã gieo xuống mà thôi.

Việc chúng ta hoàn toàn có thể làm được là học hỏi từ quá khứ một cách sâu sắc, để có thể gieo trồng những suy nghĩ, hành động và lời nói đúng đắn ở ngay tại đây và bây giờ. Rồi cùng với thời gian, các hạt giống đó sẽ nảy mầm, đơm bông, mang đến các hoa trái hạnh phúc cho chúng ta ở phía trước. Việc chúng ta có thể kiểm soát được tốt nhất là gieo trồng, liên tục gieo trồng, kiên trì gieo trồng ở hiện tại. Và đó cũng là lời giải duy nhất cho hạnh phúc, là chìa khoá mở cửa hạnh phúc đích thực. Have a wonderful thứ High!

P.S. Mọi người tải về miễn phí cuốn Bản đồ hành trình tâm linh hoặc nghe miễn phí bản thu âm ở đây: https://viethungnguyen.com/2017/07/23/sach-noi-ban-do-hanh-trinh-tam-linh/.

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness JournalTản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầu, Nổi loạn và tự doBài chú giải Kinh Mangala SuttaSức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (Vipassana)Những nguyên lý để sống hạnh phúc, Chúng ta đang sống vì điều gì?
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com

Leave a Reply