Nên đi bộ để giải quyết vấn đề nào đây?

Đi bộ thôi là đi bộ thôi nè… Như trong cuốn NGẪM CAFÉ (sách điện tử: https://tinyurl.com/ycya5vy2, sách nói: https://tinyurl.com/yc572n6z), H đã có dịp chia sẻ: Ông Steve Jobs đi bộ để giải quyết các vấn đề hóc búa trong kinh doanh. Còn H thì đề nghị mọi người đi bộ để giải quyết các vấn đề hóc búa của cuộc đời mình. Cùng một nguyên lý, nhưng áp dụng cho những vấn đề khác nhau. Liệu vấn đề trong kinh doanh hay vấn đề của cuộc đời là quan trọng hơn? Hay liệu điều nào sẽ cần được đặt ưu tiên cao hơn? Đặt ở đâu thì kết quả nó cũng tương ứng với sự lựa chọn đó vậy. Tự do lựa chọn nằm ở trong tay mình. Hãy chọn giá đúng cho cuộc đời mình. Tản mạn nhân dịp thấy cái hình minh hoạ của @WisdomMadeEasy quá phù hợp.

Đi bộ thôi, đi bộ thôi nè…

Viet Hung | A Happiness pursuer | Author of The Happiness Journal, Tản mạn về Hạnh phúc and NGẪM CAFÉ
Sách tôi dịch: Thiền cho người mới bắt đầu, Nổi loạn và tự do, Bài chú giải Kinh Mangala Sutta, Sức mạnh của sự hoài nghi và thiền chánh niệm (Vipassana), Những nguyên lý để sống hạnh phúc, Chúng ta đang sống vì điều gì?
Get your source of inspiration and motivation toward reaching happiness here: https://www.viethungnguyen.com

2 thoughts on “Nên đi bộ để giải quyết vấn đề nào đây?

  1. Mình đi bộ ko phải giải quyết vấn đề kinh doanh, cũng ko phải quyết điều gì to lớn mà chỉ muốn đánh bay mấy kg thịt và hít thở không khí trong lành mà sao khó quá! ❤️

Leave a Reply