Site icon Viet Hung

Công thức nước ép rau củ?

Sau khi chia sẻ các bài viết cũng như thông điệp cổ xuý việc uống nước ép rau củ, trái cây, câu hỏi tôi thường xuyên nhận được là công thức mà tôi làm? Điều tôi vui mừng là những ai bắt đầu sử dụng nước ép rau củ một thời gian đều thấy sức khoẻ cải thiện rõ rệt. Rất vui khi thấy điều đó. Nói cho cùng, nếu mọi người không thử thì chẳng thấy được kết quả. Trong bài này, tôi cố gắng ghi lại những gì là ngắn gọn nhất cho câu hỏi “công thức”?

Đầy đủ nhất thì bạn nên tham khảo bộ sách hai cuốn: Sống lành để trẻ Ăn xanh để khoẻ của bác sĩ Norman Walker. Lười hơn thì tham khảo bài Các nguyên lý cốt lõi về dinh dưỡng mà tôi đã chia sẻ.

Gọn nhất là ở bài này với các nội dung bên dưới.

Đơn giản thì chỉ như vậy thôi. Chúc các bạn sức khoẻ!

Trích từ sách Ăn xanh để khoẻ
Trích từ sách Ăn xanh để khoẻ
Exit mobile version