Những việc cần làm hằng ngày…

Dưới đây là đoạn trao đổi giữa Sư Tâm Pháp và học trò của Thầy. Đây là những điều tâm huyết được đúc kết trong chính quá trình hơn 20 năm tu tập của Thầy. Bài viết gốc được đăng tại trang web của Sư: https://sutamphap.com/hoi-dap-3-vuot-qua-de-duoi/.

Tôi đã ghi âm lại để bản thân có thể lắng nghe hằng ngày nhằm ghi nhớ cũng như có thể thực hành được tốt hơn. Tôi xin chia sẻ lại với các bạn ở đây và hy vọng các bạn cũng có thể hưởng được và nhận lãnh được lợi ích từ các lời dạy này của Thầy. Nhận lãnh có nghĩa là lắng nghe và thực hành. Nhận lãnh có nghĩa là làm theo. Xin chúc các bạn được mọi thuận lợi và bình an.

Chuyên mục