Hạnh phúc?

Hầu hết mọi người đều thất bại trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình. Nếu thực sự chân thật với chính bản thân, bạn sẽ nhận ra điều đó. Chưa có thì muốn có. Có 1 thì lại muốn được thêm 2. Một cuộc đuổi bắt liên tục cả cuộc đời. Không thoả mãn, không dừng nghỉ. Có vẻ như không có gì là hạnh phúc, là thoả mãn lâu dài cả.

Và nếu vậy, nếu không có gì là hạnh phúc cả, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái gì cũng là hạnh phúc, không cần phải dán nhãn “hạnh phúc” nữa. Chỉ kiên nhẫn và rộng mở trải nghiệm mỗi một giây phút, mỗi một sự vật và hiện tượng xảy ra trong cuộc sống. Đó là hạnh phúc… Và chắc chắn cần kiên định với việc giữ thiện tính trong cuộc đuổi bắt không dừng nghỉ này.

Leave a Reply