Đổi thay

Tôi học được rằng, sau 7 năm, các tế bào trong cơ thể chúng ta được thay mới toàn bộ. Nghĩa là dù muốn hay không sau 7 năm, chúng ta sẽ có một cơ thể hoàn toàn mới. Sự đổi thay này cứ thế tự động xảy ra mỗi ngày. Chúng ta đổi thay và mới hơn mỗi ngày, theo quy luật của tự nhiên.

Điều ý nghĩa hơn trong sự thật này là nếu đằng nào cũng đổi thay, chúng ta cần có trách nhiệm hơn với sự đổi thay này, bằng cách liên tục gieo các “hạt mầm” của tỉnh thức, trí tuệ và trọn vẹn trong cơ thể và tâm trí mỗi ngày. Để cuối cùng, cơ thể và tâm trí của chúng ta “được” đổi thay theo một cách lợi ích nhất.

#beHATT!

Chuyên mục