Site icon Viet Hung

Hãy thư giãn | Let’s relax!

Hãy tự thưởng cho bạn những phút giây bình yên quí giá. Đơn giản là bạn chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh và theo hướng dẫn trong đoạn thu âm sau.

https://viethungnguyen.com/wp-content/uploads/2019/03/huong_dan_thu_gian_10_phut.mp3
Tiếng Việt

Reward yourself those peaceful moments which are invaluable for free. Simply find a quiet place and follow the script here.

https://viethungnguyen.com/wp-content/uploads/2019/01/relaxation-10-minutes.mp3
(English script)
Exit mobile version