What would make you happy?

I’m curious to learn about what would make you happy? From everyone in this world, every continent, every ethnic, every country. I’m curious to see the data that can come out from that. So, I put the survey here, a simple one. And hope you can be open, comfortable enough to submit the answer of what would make you happy.

By just answering this question, I am positive that you’re steering one step forward to your real happiness in this life. If you don’t ask (for your happiness), there is no answer, I would say.

I would firstly aim to get 10k responses and find out from what I can see from the data and would present it to you in another post.

What would make you happy, tell me?

11 thoughts on “What would make you happy?

    1. Nhờ bạn điền giúp vào cái form ở trên, nhớ điền độ tuổi luôn nhé. Sẽ có nhiều điều thú vị khi xem dữ liệu và so sánh sự khác và giống nhau ở các câu trả lời của các độ tuổi khác nhau. Cảm ơn bạ.

  1. Hạnh phúc xuất phát từ sự mình hài lòng với những gì mình đang có, chấp nhận những gì mình vấp phải, tìm cách bước qua nó một cách nhẹ nhàng sáng suốt nhất. Hạnh phúc luôn xung quanh ta mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây, nó hiện hữu trước mắt ta, đôi khi nhìn thấy được cũng có lúc chúng ta không thấy được.

  2. Hạnh phúc là những gì mình đang có, dù tốt hay xấu, buồn hay vui, thỏa mãn hay không thoả mãn v.v tất cả đều sẽ làm nên hương vị của hạnh phúc.

Leave a Reply to Trần Thị Hữu HoàCancel reply