Site icon Viet Hung

Sách hay: Nói Sao Để Khích Lệ Và Giúp Con Trưởng Thành

01

Một cuốn sách mà khi đọc tôi phải liên tục highlight, đại khái là vàng khè cả cuốn sách. Tôi có ý định chia sẻ các ghi chú sau khi đọc. Nhưng sau khi bôi vàng cả cuốn sách thì tôi từ bỏ ý định này. Bởi vì nếu làm như vậy thì coi như chia sẻ toàn bộ cuốn sách mất rồi. Tôi chỉ có một đề nghị đến các ba, mẹ rằng hãy đọc cuốn sách này để có thể hướng dẫn con trẻ lớn lên vững vàng, với lòng tự trọng, sự tự tin và tình yêu thương thấm đẫm. Đây là cuốn sách làm cha, mẹ thứ hai mà tôi đề nghị must-read đối với bất kỳ cha, mẹ nào.

Cuốn thứ nhất là cuốn Con trẻ cần gì ở cha mẹ, mà tôi có chia sẻ các ghi chú ở đây: http://www.slideshare.net/hxixon/con-cai-can-gi-o-cha-me.

Và còn nhiều điều bổ ích khác nữa cho các ba mẹ, nhiều ví dự thực tiễn có thể áp dụng được ngay trong sách. Hãy dành thời gian đọc và bạn sẽ thấy làm ba, mẹ không quá thách thức :).

.

Exit mobile version