Site icon Viet Hung

Nước mắt chảy xuôi

01Nước mắt chảy xuôi là một truyền thống tốt đẹp, cảm động và đầy ý nghĩa của các bậc cha, mẹ. H đã trực nhận được vấn đề này qua việc chăm sóc cho con gái bé nhỏ của H. Xin chia sẻ với mọi người ở đây. Đây là một phần trong một lá thư H viết cho con gái của H.

Ba thường chia sẻ cho các cô chú sắp làm cha, làm mẹ những trải nghiệm sau với một sự hào hứng và cảm xúc bất tận

Ba viết thư và chia sẻ với Nhon những điều trên và mong đến khi con lớn lên, con cũng sẽ tiếp bước một truyền thống thương yêu vô điều kiện như thế con nhé. Và đây cũng chính là lời giải thích vì sao Ba cảm ơn con trong cuộc đời này. Ngoài niềm vui mà con đem đến cho gia đình hàng ngày, con đã mang lại cho Ba, Mẹ nhiều bài học tình cảm và gia đình mà không có con thì làm sao Ba, Mẹ trực nhận được nhỉ?

Image credit: http://healertoday.com/wp-content/uploads/2014/01/parenting.png

Exit mobile version