Sách hay: Tâm bình an

“Tâm Bình An” có lẽ là một minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc “less for more”. Ít mà nhiều. Tôi tìm thấy từ cuốn sách 100 trang này quá nhiều ý hay, quá nhiều cách suy nghĩ và chân lý đúng đắn để có thể phát triển bản thân, để có thể nhìn nhận một cái tôi đúng đắn hơn, để có thể bắt đầu thức tỉnh và nhìn sâu hơn vào nội tâm, để có thể tìm lại được chính mình. Và chỉ khi đó mới có thể tìm thấy được một sự Bình An vững bền. Đó là một hành trình tâm linh đúng đắn.

Xin gửi tặng mọi người ở slides này các ghi chú mà tôi tâm đắc.

2 thoughts on “Sách hay: Tâm bình an

Leave a Reply